Oferta

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, poszukujące rzetelnego administratora i zarządcy, solidnego i doświadczonego partnera, świadczącego wysoki poziom usług. Współpraca z nami zapewni rozwiązanie Państwa problemów. Zajmiemy się uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, wyjaśnimy zaległości księgowe. Dzięki dyspozycyjności pracowników, pomocy prawnej i szerokiemu spektrum ubezpieczeń sprawimy, że Wspólnota Mieszkaniowa poczuje się komfortowo. Naszym celem jest świadczenie Państwu usługi zgodnej z oczekiwaniami i budowanie więzi opartej na zaufaniu.

Obsługa techniczna obejmuje m.in.

Przechowywanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna budynku zawierająca istotne dane dla nieruchomości, powinna być składowana w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić szybki dostęp właściwym służbom czy specjalistom. ZN Manhattan zaopiekuje się kompletem dokumentów.

Prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej

Wykwalifikowana kadra ZN Manhattan, której specjalnością jest administracja wspólnot mieszkaniowych, profesjonalnie prowadzi dokumentację techniczną wraz z książką obiektu.

Zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości

Powierzając opiekę nad nieruchomością firmie ZN Manhattan wspólnota nie musi martwić się zlecaniem, terminowością oraz nadzorem nad budynkiem. Wszystkie okresowe przeglądy i kontrole wykonywane są na czas i w wymaganych terminach.

Zapewnienie bieżącej konserwacji

Prowadząc regularne prace konserwacyjne zapewniamy utrzymanie jakości i wartości nieruchomości na odpowiednim poziomie. Odpowiedzialny zarządca nieruchomości – jakim jest firma ZN Manhattan – dba o każdy szczegół zapewniając konserwacje obiektu na bieżąco.

Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku – pogotowie awaryjne

Zakres pogotowia awaryjnego obejmuje reagowanie na sytuacje awaryjne, doraźne zapewnienie prawidłowości działania elementów nieruchomości wspólnej w celu niedopuszczenia do powstania szkód i zagrożeń, w szczególności:

  • przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych na telefony dyspozycyjne oraz zabezpieczenie awarii zgłoszonych podczas dyżurów,
  • obsługa pogotowia awaryjnego obejmuje wszelkie elementy nieruchomości wspólnej narażone na powstanie szkód w szczególności instalacje: wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne znajdujące się w części wspólnej budynku Zamawiającego. Reakcja na zgłoszoną sytuację awaryjną winna być niezwłoczna, nie dłuższa niż 4 godziny.

Zakres czynności na wymienionych instalacjach obejmuje w szczególności:

  • usuwanie niedrożności pionów zbiorczych kanalizacyjnych, usuwanie niedrożności części wspólnej poziomów kanalizacyjnych wewnętrznych oraz przyłączy kanalizacyjnych będących w eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • zabezpieczenie nieszczelności i wycieków pionów zbiorczych kanalizacyjnych,
  • zabezpieczenie nieszczelności i wycieków na pionach i poziomach wodnych w części wspólnej instalacji,
  • zabezpieczenie nieszczelności i wypływu gazu na pionach i poziomach wewnętrznej instalacji gazowej (do zaworu głównego) oraz instalacji wewnątrz mieszkaniowej (bez urządzeń odbiorczych i osprzętu),
  • wykonywanie na wezwanie sprawdzeń szczelności instalacji gazowych,
  • wykonanie czynności zabezpieczających na wewnętrznych liniach elektrycznych powodujących przerwy w dostawie energii do skrzynek przyłączy w lokalach,
  • udział w usuwaniu skutków zdarzeń i wypadków losowych.

Przygotowywanie planów remontowych

Dbając o interesy wspólnoty oraz wygodę i zadowolenie mieszkańców ważne jest utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie. ZN Manhattan zajmuje się przygotowaniem profesjonalnych planów remontowych odpowiadających na potrzeby danego budynku jak m.in. termomodernizacja, wymogi p.poż., etc.

Kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań

Zlecając wykonanie prac przy budynku firma ZN Manhattan nie tylko wybiera najlepszych specjalistów, ale także czuwa na prowadzeniem i właściwym wykonaniem powierzonych zadań.

Doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi prowadzone przez ZN Manhattan to kompleksowy zestaw usług. Firma, poza prowadzeniem kompleksowej administracji, gwarantuje profesjonalne doradztwo w wyborze wykonawców oraz usługodawców koniecznych do utrzymania nieruchomości na najwyższym poziomie.

Brak możliwości komentowania.