Ustawa o podatkach i opłatach lokalowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, która wprowadziła podatek od części wspólnej budynków.
Zgodnie z ustawą  obowiązek podatkowy  ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

W związku z powyższym wyliczona została powierzchnia części wspólnych, która dla budynku: Piłsudskiego 75 wynosi 428,97 m²

Właściciele wyodrębnionych lokali winni złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 (stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi) druk informacyjny oznaczony symbolem IN-1 (oraz załączniki : ZN-1/A i D-W). W druku tym należy wpisać sumę powierzchni lokalu wraz z powierzchnią przynależną plus wynik mnożenia powierzchni części wspólnej budynku i udziału Pani/Pana lokalu w nieruchomości wspólnej podanym w akcie notarialnym.
Bardziej szczegółowa informacja o sposobie wyliczenia i wypełnienia druku zostanie dostarczona do Państwa mieszkań lub do skrzynek pocztowych.

Niezbędne druki można pobrać w Urzędzie Miejskim – stanowisko nr 8 lub ze strony Urzędu Miejskiego (link do strony)

Dąbrowa Górnicza dnia 15.11.2017 r.

Brak możliwości komentowania.