Zarządzanie Nieruchomościami "MANHATTAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w styczniu 2009 roku. Swoją nazwę zawdzięcza potocznej nazwie osiedla w Dąbrowie Górniczej gdzie znajduje się siedziba spółki

"MANHATTAN"

O nas

Mamy już ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi.

Najwyższy poziom zarządzania nieruchomościami to efekt wieloletniego doświadczenia. Administracja Wspólnot Mieszkaniowych to specjalność firmy ZN Manhattan, która na niełatwym rynku nieruchomości istnieje już od 2009r, utrwalając swoją pewną pozycję poprzez fachowość, profesjonalizm oraz elastyczność. ZN Manhattan dba o każdy aspekt obsługiwanej nieruchomości, gwarantując serwis prawny, zarządczy czy konserwatorski. Firma jest pewnym partnerem w biznesie na rynku nieruchomości i pozwala budować dobrą pozycję swoich klientów. ZN Manhattan nazwę zawdzięcza potocznej nazwie osiedla w Dąbrowie Górniczej gdzie znajduje się siedziba spółki i gdzie położone są dwie wspólnoty mieszkaniowe, dla których jesteśmy administratorem.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Administracja wspólnotami mieszkaniowymi wymaga doskonałego rozumienia specyfiki, problemów oraz potrzeb wspólnot mieszkaniowych, które rządzą się własnymi prawami. Zarządzając sprawami wspólnoty sztuką jest godzenie interesów zarówno całej społeczności, jak i każdego mieszkańca. Posiadając bogate doświadczenie rozumiemy sprawy ogółu oraz jednostki skutecznie dbamy o interesy wspólnot, co w konsekwencji przynosi zadowolenie wszystkich mieszkańców. Obsługa wspólnot mieszkaniowych to pełna optymalizacja oraz integracja ważnych procesów, na które składa się obsługa administracyjna, prawna, finansowa, księgowa oraz tworzenie spójnych strategii i planów.

Wybór zarządcy dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową, natomiast nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali. Zarządzanie nieruchomością wspólną może odbywać się w dwojaki sposób: albo poprzez Zarząd Wspólnoty, albo poprzez Zarządcę wybranego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej w obecności notariusza. W tym drugim przypadku Zarządca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Zarządu Wspólnoty i staje się jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeśli Zarządca nie zostanie ustanowiony notarialnie, to Zarząd Wspólnoty jest z mocy prawa jedynym organem Wspólnoty Mieszkaniowej i może podejmować wszelkie decyzje nie wykraczające poza tak zwany “zarząd zwykły”. Decyzje takie wymagają jednak dużej wiedzy fachowej w wielu dziedzinach np. budowlanej, księgowej czy też prawnej. Aby sprostać tym obowiązkom Zarząd Wspólnoty może podpisać umowę o administrowanie z firmą która zatrudnia odpowiednich fachowców w każdej dziedzinie niezbędnej do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. ZN Manhattan Sp z o.o. zapewnia, że posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia (licencje zarządców nieruchomości), aby sprostać zadaniom stawianym Zarządcom ustanawianym notarialnie jak i Zarządcom działającym na zasadzie umowy administrowania z Zarządem Wspólnoty.
Witryna stworzona za pomocą: Nirvana & WordPress.