Oferta

W ramach usług ekonomiczno-finansowych oferujemy m.in.:

Prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych świadczona przez firmę ZN Manhattan to gwarancja prawidłowo prowadzonych ewidencji zgodnie z aktualnymi zapisami prawnymi.

Prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie

Pełna dokumentacja księgowa – jej prowadzenie oraz przechowywanie – wymaga sprawnego i doświadczonego administratora. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi ZN Manhattan zapewnia profesjonalną obsługę dokumentacji oraz jej poprawne przechowywanie, tak aby w sytuacjach koniecznych była dostępna.

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych

Ważnym elementem działalności wspólnoty mieszkaniowej jest przygotowywanie projektów gospodarczych w oparciu o realne koszty.

Dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości

Administrowanie nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje zarządzanie częściami wspólnymi budynku. Pod względem finansowym proces ten wymaga dużej sprawności oraz dokładności. Dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości zapewnia obsługa wspólnot mieszkaniowych firmy ZN Manhattan.

Okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych

Na kontrolę nad środkami finansowymi, którymi dysponuje wspólnota mieszkaniowa, składa się sporządzanie sprawozdań finansowych. Dokumenty te dają jasny ogląd sytuacji finansowej i pomagają w tworzeniu strategii i wyznaczaniu priorytetów w dysponowaniu środkami. Sprawozdania tworzone przez ZN Manhattan to rzetelne dokumenty księgowe.

Windykacja należności

Niewywiązywanie się z obowiązków płatniczych przez mieszkańców wymaga skutecznych działań windykacyjnych. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi przez ZN Manhattan zapewnia efektywną i sprawną windykację zaległych należności.

Nadzór nad windykacją sądową

W wyjątkowych i bardziej skomplikowanych przypadkach windykacyjnych, które prowadzone są przez sąd, ZN Manhattan sprawuje konieczny stały nadzór nad tymi procesami.

Pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych

Prowadzone prace inwestycyjne oraz termomodernizacyjne często wymagają pozyskania dodatkowych środków na ich realizację. ZN Manhattan zapewnia skuteczną pomoc w uzyskaniu kredytów na każdą inwestycję związaną z poprawą stanu nieruchomości.

Brak możliwości komentowania.