Ustawa o podatkach i opłatach lokalowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalowych, która wprowadziła podatek od części wspólnej budynków.
Zgodnie z ustawą  obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi  w nieruchomości wspólnej.

W związku z powyższym dla budynków wyliczona zostanie powierzchnia części wspólnych, którą zamieścimy w zakładkach następujących wspólnot: Piłsudskiego 20, 22, 34, 36, 77, Mickiewicza 2, Kasprzaka 52.

Właściciele wyodrębnionych lokali winni złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 (stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi) druk informacyjny oznaczony symbolem IN-1 (oraz załączniki : ZN-1/A i D-W). W druku tym należy wpisać sumę powierzchni lokalu wraz z powierzchnią przynależną plus wynik mnożenia powierzchni części wspólnej budynku  i udziału Pani/Pana lokalu w nieruchomości wspólnej podanym w akcie notarialnym.
Informacja o powierzchni części wspólnej oraz szczegółowym sposobie wyliczenia i wypełnienia druku zostanie dostarczona do Państwa mieszkań lub do skrzynek pocztowych (ww. wspólnot).

Niezbędne druki można pobrać w Urzędzie Miejskim – stanowisko nr 8 lub ze stron internetowych:

Urzędu Miejskiego (link do strony)

lub ZN Manhattan:

Brak możliwości komentowania.