Postęp prac – Piłsudskiego 36 lipiec-wrzesień 2012

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 36 od lipca do września 2012 r.

Brak możliwości komentowania.