Postęp prac – Piłsudskiego 36 lipiec-październik 2011

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 36 w okresie od 1 lipca do 31 października 2011 r.

Brak możliwości komentowania.