Postęp prac – Piłsudskiego 34 styczeń-marzec 2012

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 34 od stycznia do marca 2012 r.

Brak możliwości komentowania.