Postęp prac – Piłsudskiego 34 listopad-grudzień 2011

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 34 od listopada do grudnia 2011 r.

Brak możliwości komentowania.