Postęp prac – Piłsudskiego 22 sierpień-listopad 2012

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 22 od sierpnia do października 2012 r.

Brak możliwości komentowania.