Postęp prac – Piłsudskiego 22 kwiecień-lipiec 2012

Galeria zdjęć dokumentująca wykonywanie robót budowlanych związanych z demontażem pokryć azbestowych oraz odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. J. Piłsudskiego 22 od kwietnia do lipca 2012 r.

Brak możliwości komentowania.