31.08.2011 – przetarg – wymiana pokryć azbestowych Piłsudskiego 20 i Piłsudskiego 22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 36 ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, reprezentując na mocy zawartego porozumienia Wspólnoty Mieszkaniowe Budynków nr 20, 22, 34 oraz 36 przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych wraz z odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej oraz elewacji uszkodzonej podczas usuwania azbestu z budynków mieszkalnych położonych przy al. J. Piłsudskiego 20 i al. J. Piłsudskiego 22 w Dąbrowie Górniczej (Osiedle Sikorskiego) w następującym zakresie:

  • demontaż wyrobów zawierających azbest, (płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycie elewacyjne budynków) w ilości:

                   zadanie A (Piłsudskiego 20) – ok. 88 Mg;

                   zadanie B (Piłsudskiego 22) – ok. 88 Mg,

  • załadunek, opakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć elewacyjnych budynków;
  • odtworzenie warstwy termoizolacyjnej oraz elewacji budynków:

              zadanie A (Piłsudskiego 20) – powierzchnia ok. 6.750 m2

              zadanie B (Piłsudskiego 22) – powierzchnia ok. 6.750 m2

Termin składania ofert: do godz. 15:00 dnia 22.09.2011 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w siedzibie Administratora ww. budynków:

Zarządzanie Nieruchomościami „MANHATTAN” Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 34/W1

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. 32 797 10 56

e-mail: biuro@znmanhattan.pl

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Brak możliwości komentowania.