10.06.2011 – przetarg – wymiana pokryć azbestowych Piłsudskiego 36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 36 ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, reprezentując na mocy zawartego porozumienia Wspólnoty Mieszkaniowe Budynków nr 20, 22, 34 oraz 36 przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – demontaż, transport i utylizacja pokryć azbestowych wraz z odtworzeniem warstwy termoizolacyjnej oraz elewacji uszkodzonej podczas usuwania azbestu z budynku mieszkalnego położonego przy al. J. Piłsudskiego 36 w Dąbrowie Górniczej (Osiedle Sikorskiego) w następującym zakresie:

  • demontaż wyrobów zawierających azbest, w ilości ok. 361 Mg (płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycie elewacyjne budynku);
  • załadunek, opakowanie, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć elewacyjnych budynków;
  • odtworzenie warstwy termoizolacyjnej oraz elewacji budynku (powierzchnia ok. 27.800 m2).

Termin składania ofert: do godz. 15:00 dnia 21.06.2011 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w siedzibie Administratora ww. budynków:

Zarządzanie Nieruchomościami „MANHATTAN” Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 34/W1

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. 32 797 10 56

e-mail: biuro@znmanhattan.pl

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Kompleksowa wymiana pokryć azbestowych na materiały nieszkodliwe na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

Brak możliwości komentowania.