07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych.

Harmonogram odczytów wodomierzy indywidualnych – II półrocze 2017 i IV kw 2017 r.
Budynek Nr klatki Data godziny godziny Termin dostarczania
odczytów
Piłsudskiego 34 I 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30 DO 29.12.2017
II 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
III 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
IV 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
V 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VI 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
VII 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VIII 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 36 I 21 grudzień 9:00-10:30 16:00-17:00
II 21 grudzień 9:00-10:30 16:00-17:00
III 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
IV 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
V 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VI 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
VII 21 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VIII 21 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 20 I 28 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30 DO 05.01.2018
II 28 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 75 całość 13 grudzień 10:00-11:00 17:00-18:00 DO 22.12.2017
Piłsudskiego 77 całość 13 grudzień 9:00-10:30 16:00-16:30
Kasprzaka 52 całość 28 grudzień 8:00-10:00 15:00-16:00 DO 05.01.2018
Chopina 3 I-V 28 grudzień 8:30-10:30 16:00-17:00
VI-IX 29 grudzień 8:30-10:30 16:00-17:00
Piłsudskiego 22 I 28 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
II 28 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Wyspiańskiego 22 całość 19 grudzień 16:00-16:30   DO 29.12.2017
Mickiewicza 2 całość 19 grudzień 16:30-17:00  
Kolejowa 6, 6a całość 20 grudnia 9:00-9:30  
Chemiczna 5, 7, 9 i
Rapackiego 8, 10
całość 21 grudnia 8:30-10:30  
Chemiczna  10 całość 20 grudnia 10:00-10:15  
Chemiczna  3 całość 21 grudnia 10:30-10:45  
Chemiczna  12 i 14 całość 20 grudnia 10:00-10:30  
Dworcowa 6 całość 20 grudnia 10:30-10:45  
Dworcowa 8, 10, 19 całość 20 grudnia 10:30-11:15  
Pogoria 14 całość 20 grudnia 11:15-11:30  
Skalskiego 8 I 28 grudzień 9:00-11:00 15:00-16:00 DO 05.01.2018
II 28 grudzień 9:00-11:00 15:00-16:00

Mieszkańcy, którzy przewidują nieobecność podczas odczytów, proszeni są o dostarczenie do naszej siedziby przy al. J. Piłsudskiego 34/W1 (tel. 32-797 10 56 lub 32-262 50 17) stanów wodomierzy w terminie podamym w powyższej tabeli. Informujemy, że zgodnie z regulaminem dopuszcza się jednostronny odczyt wodomierzy tj. bez udziału przedstawiciela Administratora, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.