11.12.2018 Odczyty wodomierzy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych:

Harmonogram odczytów wodomierzy indywidualnych – II półrocze 2018 i IV kw 2018 r.
Budynek Nr klatki Data godziny godziny Termin dostarczania odczytów
Piłsudskiego 34 I 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30 DO 31.12.2018
II 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
III 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
IV 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
V 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VI 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
VII 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VIII 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 36 I 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
II 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
III 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
IV 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
V 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VI 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
VII 18 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:30
VIII 18 grudzień 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 75 całość 17 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:00
Piłsudskiego 77 całość 17 grudzień 9:00-10:30 15:30-16:00
Kasprzaka 52 całość 20 grudzień 8:00-10:00 15:00-16:00
Chopina 3 I-V 19 grudzień 8:30-10:30 16:00-17:00
VI-IX 20 grudzień 8:30-10:30 16:00-17:00
Wyspiańskiego 22 całość 19 grudzień 15:00-15:30  
Mickiewicza 2 całość 18 grudzień 16:00-16:30  
Kolejowa 6, 6a całość 19 grudzień 9:00-9:30  
Chemiczna 10 całość 17 grudzień 8:15-8:30  
Chemiczna 3 całość 17 grudzień 8:00-8:15  
Chemiczna 12 i 14 całość 17 grudzień 8:30-9:00  
Dworcowa 6 całość 17 grudzień 9:15-9:30  
Pogoria 14 całość 17 grudzień 9:30-9:45  
Skalskiego 8 I 20 grudzień 9:00-11:00 15:00-16:00
II 20 grudzień 9:00-11:00 15:00-16:00
Krasickiego 3 całość 18 grudzień 9:00-11:00 15:30-16:00

Mieszkańcy, którzy przewidują nieobecność podczas odczytów, proszeni są o dostarczenie do naszej siedziby przy al. J. Piłsudskiego 34/W1 (tel. 32-797 10 56 lub 32-262 50 17) stanów wodomierzy w terminie nie później niż do dnia podanego w tabeli dla odpowiedniej wspólnoty. Informujemy, że zgodnie z regulaminem dopuszcza się jednostronny odczyt wodomierzy tj. bez udziału przedstawiciela Administratora, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Brak możliwości komentowania.