Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

Zarządy Wspólnot oraz administrujący pragną przypomnieć Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej o obowiązku segregowania odpadów komunalnych.
Obecna opłata za śmieci (12 zł/osobę/miesiąc) nakłada na Mieszkańców budynku  obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Stawka opłaty w przypadku kiedy odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi 20 zł/osobę/miesiąc.
Selektywna zbiórka odpadów polega nie tylko na umieszczaniu ich odpowiednich pojemnikach tj. szkło, papier, plastik.
Zdarzają się przypadki nieprawidłowej segregacji poprzez pozostawianie w okolicach tych pojemników oraz śmietników odpadów, które nie powinny się tam znaleźć np. wykładziny, leki, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, rozbiórkowe itp.

Takie odpady powinny być we własnym zakresie  dostarczane do odpowiedniego punktu zbiórki w naszej gminie:

  • gruz, odpady rozbiórkowe, budowlane do 1 tony na rok przyjmuje Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych ul. Główna 144b,
  • odpady niebezpieczne (sprzęt AGD, RTV, baterie, farby itp.) przyjmuje Gminne Centrum Zbiórki Odpadów  ul. Piłsudskiego 28a oraz
  • Gminne Centrum Zbiórki Odpadów ul. Szałasowozna 7,
  • Gminne Centrum Zbiórki Odpadów Al. Zwycięstwa 27b,
  • leki można oddawać w wybranych  aptekach.


W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że zadeklarowany przez Wspólnotę sposób zbierania odpadów według stawki 12 zł jest niezgodny z wymogami, stawka może zostać podniesiona do 20 zł/osobę/miesiąc.

Brak możliwości komentowania.