Karta dużej rodziny

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/368/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) zwolnione są z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.

Aby uzyskać zwolnienie z opłaty właściciel lokalu powinien osobiście złożyć oświadczenie i przedstawić Kartę Dużej Rodziny w siedzibie administratora tj. Zarządzanie Nieruchomościami „Manhattan” Sp. z o. o., al. J. Piłsudskiego 34/W1, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Zmiany w opłatach będą obowiązywać od miesiąca, w którym zostanie złożone oświadczenie.

Brak możliwości komentowania.