WM Pogoria 14

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Pogoria 14

41-300 Dąbrowa Górnicza

Numer KW: KA1D/00035339/4
NIP: 6252310677
REGON: 240381683

 

Rachunek bankowy:

28 1050 1227 1000 0023 0536 8892