WM Piłsudskiego 34

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Nr 34
ul. Piłsudskiego

Numer KW: KA1D/00008365/7
NIP: 629-22-00-848
REGON: 277536208

Zarząd: e-mail: pilsudskiego34[at]znmanhattan.pl

Kaźmierska Marianna
Kupińska Małgorzata (przewodnicząca)
Michalska Ewa
Wysocka Anna

Żurek Cezary

 

Rachunek bankowy:

57 1020 2498 0000 8102 0430 1396