21.03.2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych:

 

 

Budynek Nr klatki Data godziny godziny
Piłsudskiego 20 I 27.03.2018 9:00-10:30 15:30-16:30
II 27.03.2018 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 77  zw 27.03.2018 9:00-10:30 15:30-16:00
Kasprzaka 52 całość 27.03.2018 8:00-10:00 15:30-16:30
Chopina 3 I-IX 27.03.2018 8:00-10:30 15:30-16:30

 

Mieszkańcy, którzy przewidują nieobecność podczas odczytów, proszeni są o dostarczenie do naszej siedziby przy al. J. Piłsudskiego 34/W1 (tel. 32-797 10 56 lub 32-262 50 17) stanów wodomierzy w terminie nie później niż do dnia 04.04.2018 r. Informujemy, że zgodnie z regulaminem dopuszcza się jednostronny odczyt wodomierzy tj. bez udziału przedstawiciela Administratora, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.