19.09.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.09.2017 r., zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych.

Harmonogram odczytów wodomierzy indywidualnych – III kw 2017 r.
Budynek Nr klatki Data godziny godziny
Piłsudskiego 20 I 28.09.2017 9:00-10:30 15:30-16:30
II 28.09.2017 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 75 zw 28.09.2017 9:00-10:30 15:30-16:00
Piłsudskiego 77 zw 28.09.2017 9:00-10:30 15:30-16:00
Kasprzaka 52 całość 28.09.2017 8:00-10:00 15:00-16:00
Chopina 3 I-IX 28.09.2017 8:00-10:30 15:30-16:30

Mieszkańcy, którzy przewidują nieobecność podczas odczytów, proszeni są o dostarczenie do naszej siedziby przy al. J. Piłsudskiego 34/W1 (tel. 32-797 10 56 lub 32-262 50 17) stanów wodomierzy w terminie nie później niż do dnia 06.10.2017 r. Informujemy, że zgodnie z regulaminem dopuszcza się jednostronny odczyt wodomierzy tj. bez udziału przedstawiciela Administratora, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.