17.09.2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych:

Harmonogram odczytów wodomierzy indywidualnych – III kw 2018 r.
Budynek Nr klatki Data godziny godziny
Kasprzaka 52 całość 25.09.2018 8:00-10:00 15:30-16:30
Chopina 3 I-IX 25.09.2018 8:00-10:30 15:30-16:30