06.12.2016

Informujemy uprzejmie, że w dniu 21.12.2016 r. oraz w dniach od 27.12.2016 r. do 29.12.2016 r. odbędą się kwartalne odczyty wodomierzy lokalowych.

Harmonogram odczytów wodomierzy indywidualnych – IV kw 2016 r.
Budynek Nr klatki Data godziny godziny
Piłsudskiego 34 I 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
II 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
III 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
IV 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
V 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
VI 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
VII 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
VIII 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
Piłsudskiego 36 I 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
II 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
III 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
IV 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
V 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
VI 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
VII 27 grudnia 9:00-10:30 16:00-17:00
VIII 27 grudnia 10:30-12:00 16:00-17:00
Piłsudskiego 20 I 28 grudnia 9:00-10:30 15:30-16:30
II 28 grudnia 10:30-12:00 15:30-16:30
Piłsudskiego 75 całość 21 grudnia 9:00-10:30 15:30-16:00
Piłsudskiego 77 całość 21 grudnia 9:00-10:30 15:30-16:00
Kasprzaka 52 całość 28 grudnia 8:00-10:00 15:00-16:00
Chopina 3 I-V 28 grudnia 8:30-10:30 16:00-17:00
VI-IX 29 grudnia 8:30-10:30 16:00-17:00
Piłsudskiego 22 I 28 grudnia 9:00-10:30 15:30-16:30
II 28 grudnia 10:30-12:00 15:30-16:30
Wyspiańskiego 22 całość 28 grudnia 16:00-17:00  
Mickiewicza 2 całość 28 grudnia 16:30-17:00  
Kolejowa 6, 6a całość 28 grudnia 9:00-10:00  
Chemiczna 5, 7, 9 i Rapackiego 8, 10 całość 28 grudnia 8:30-10:00  
Chemiczna 10 całość 29 grudnia 10:15-10:45  
Chemiczna 3   29 grudnia 9:30-10:00  
Chemiczna 12 i 14   29 grudnia 9:00-9:30  
Dworcowa 6 całość 29 grudnia 9:00-9:30  
Dworcowa 8, 10, 19 całość 29 grudnia 9:30-10:30  
Pogoria 14 całość 29 grudnia 10:15-10:30  
Skalskiego 8 I 28 grudnia 9:00-11:00 15:30-16:30
II 28 grudnia 9:00-11:00 15:30-16:30


Mieszkańcy, którzy przewidują nieobecność podczas odczytów, proszeni są o dostarczenie do naszej siedziby przy al. J. Piłsudskiego 34/W1 (tel. 32-797 10 56 lub 32-262 50 17) stanów wodomierzy w terminie nie później niż do dnia 05.01.2017 r. Informujemy, że zgodnie z regulaminem dopuszcza się jednostronny odczyt wodomierzy tj. bez udziału przedstawiciela Administratora, jednak nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.